Pioners en reciclatge i revaporització de residus fèrrics i no fèrrics


 

  • Furgonetes mini container amb capacitat des de 3 a 5 mts.
  • Minicontainers de tascó i containers quadrats amb porta del darrere per a facilitar la seva càrrega.
  • Camions mitja i gran càrrega amb el seu container per a poder situar-los en el lloc idoni per a així facilitar la seva càrrega, container de 16mts fins a 21mts tots amb porta del darrere per a la seva càrrega tant manual com mecànica.
  • Compactadors para residus, cartró, plàstic i altres materials.
  • Camions grua polp amb container de màxima capacitat 30mts.

Aviso legal

J. SÁNCHEZ RECUPERACIONES 2007 S.L. | C/ Solsonès, 70 | 08211 Castellar del Vallès
Tlf. 93 716 69 78 | Tlf. 93 716 69 00 | Tlf. 93 714 27 33| Tlf. 93 747 27 18 | gestion@recupjlsanchez.com